Header image

ADWOKAT EMILIA NAUMANN prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

Praktyka Kancelarii nosi charakter ogólny, z ukierunkowaniem na sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego.

W obszarze prawa rodzinnego praktyka koncentruje się na wszelkich aspektach ochrony praw dziecka oraz sprawach związanych z przemocą w rodzinie.

Adw. Emilia Naumann chętnie podejmuje się prowadzenia następujących rodzajów spraw z zakresu prawa rodzinnego:

W praktyce cywilistycznej prowadzone sprawy najczęściej obejmują:

W zakresie praktyki karnej powierzane sprawy często dotyczą:

Kancelaria prowadzi także:

Preferencje zawodowe zadeklarowane w oficjalnym Rejestrze Adwokatów to:

W kontaktach z klientami adw. Emilia Naumann przywiązuje szczególne znaczenie do przyjaznych relacji nacechowanych wzajemnym zaufaniem.

Bezwzględne przestrzeganie tajemnicy adwokackiej gwarantuje absolutną poufność powierzanych przez klientów informacji, jak również wszelkich poufnych okoliczności związanych z prowadzonymi sprawami.

Szanując tradycyjne zasady wykonywania zawodu adwokata, Kancelaria nie reklamuje się, a więc m.in. nie publikuje listy klientów, wykazu prowadzonych spraw oraz ich wyniku, a także nie zamieszcza ogłoszeń reklamowych – także w internecie. Swój rozwój Kancelaria opiera wyłącznie na podstawie opinii usatysfakcjonowanych klientów.

Adw. Emilia Naumann włada językiem angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.